کد خبر: ۴۷۷۶
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوعات مورد بررسی
- تفویض اختیارات هیات وزیران برای فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دولت در اجرای ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: