کد خبر: ۴۷۱۸
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره مصوبه : ۵۵۰۵۳/۱۶۰۷۴۸
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی این تبصره با موضوع سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده تصویب شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۰۱) این قانون با موضوع سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده را تصویب کرد.

گفتنی است مطابق ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرائی موظفند با هدف سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

به موجب آیین نامه فوق، معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد به منظور سنجش میزان تاثیر طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی در ارتقای شاخص ها و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص ها اقدام نماید.

به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و موثر زنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی، معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی  زنان جهت اجرا در دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون