کد خبر: ۴۷۰۸
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
شماره مصوبه : ۵۶۲۸۲/۱۶۰۰۰۷
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مندرج در متن مصوبه مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مندرج در متن مصوبه مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور ‌مالیاتی کشور موافقت کرد.

براساس این تصویب نامه،‌ شرکت های دولتی بدهکار مندرج در متن این مصوبه،‌ تا سقف تهاتر انجام شده،‌ جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می شوند و مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

گفتنی است به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت­ های دولتی به آن ها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون