کد خبر: ۴۶۶۷
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
شماره مصوبه : ۵۵۳۹۲/۱۵۵۰۱۲
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، موضوع استفاده و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در اجرای طرح‌های حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست را تصویب نمود.

تصویب آیین نامه اجرایی استفاده و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در امر حفاظت از محیط زیست

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی (دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها و مراتع) جزء انفال و در اختیار حکومت اسلامی است. همچنین بر اساس اصل (۵۰) قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای عمومی و آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن، ممنوع است.

لذا با توجه به ضرورت پایگاه استفاده و یا ارتقای مشارکت تشکل ها و جوامع محلی در امر حفاظت از محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند «ب» ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که استفاده از ظرفیت تشکل ها و جوامع محلی در حفاظت و احیای منابع طبیعی، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات را در اختیار دولت  قرار داده است آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به تصویب رسانید.

براساس این مصوبه، نحوه واگذاری کارهای موضوع این آیین‌نامه به تشکل‌ها و تعاونی‌های براساس قانون برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت این تشکل‌ها و تعاونی‌های مشخص گردیده است.

آیین نامه مذکور در قالب (۷) ماده شامل واگذاری عملیات حفاظت، احیاء و بهسازی محیط زیست و منابع طبیعی به تشکل‌های روستایی و عشایری، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌ های تخصصی و تضامین لازم در آیین نامه اجرایی می شود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون