کد خبر: ۴۶۵۶
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
شماره مصوبه : ۵۴۶۹۸/۱۵۲۳۲۹
هیئت وزیران پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل)، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت امور خارجه به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سال ۱۹۶۱ لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (Apostille) مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مذکور را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود.

معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می توان آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل به طور معمول به اسناد و تأییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد، وصف بین المللی ببخشد.

در این راستا هیئت وزیران در جلسه ۷ بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد این وزارت و با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه – مصوب ۱۳۹۱- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون