کد خبر: ۴۶
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵

زندگینامه :

علی طیب نیا در سال 1339 در یک خانواده متوسط و مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافته بود، جذب فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی می‌شود و مسولیت تشکیل گروه‌های منسجم فرهنگی را درارتباط با انجمن‌های اسلامی اصفهان در مساجد برعهده می‌گیرد وخود مسولیت ساماندهی انجمن اسلامی جوانان را در مسجدالمهدی مرداویج اصفهان عهده دار می‌شود. وی سپس باحضور در دانشگاه تهران درکنار فعالیت‌های علمی به امور فرهنگی و مذهبی دانشجویی نیز می‌پردازد و نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران و با همکاری دانشجویان خوش فکر دیگر منتشر می‌کند.

سوابق تحصیلی

 • دیپلم: ریاضی– فیزیک‏، ١٣٥٧، کسب رتبه ١٦ در آزمون ورودی دانشگاه در سال ١٣٥٧
 • کارشناسی: اقتصاد نظری، ١٣٦٤ ، تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری، ١٣٦٧ تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری
 • دکترای تخصصی: اقتصاد، ١٣٧٢، تهران، دانشگاه تهران (طی پایان­ نامه در دانشگاه لندن).کسب رتبه اول در مقطع دکترای تخصصی

سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی

 • دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، ١٣٦٨ -١٣٩٢
 • دانشگاه تهران، مدیر گروه اقتصاد اجتماعی – نهادی ؛١٣٩١-١٣٩٢
 • دانشگاه تهران؛ عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران؛ ١٣٩٢
 • دانشگاه تهران- مدیر گروه اقتصاد نظری ١٣٧٦- ١٣٧٤
 • صدا و سیماِی- مرکز اصفهان، مدیررادیو، ١٣٦٢- ١٣٥٩
 • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور ؛ ١٣٨٦ -١٣٩٢
 • عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری ، ١٣٨٣-١٣٨٤
 • عضو هیات امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی ؛١٣٨٧ -١٣٩٢
 • مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه­و­تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛١٣٨٨-١٣٩٢
 • مدیر مسول مجله برنامه و بودجه، ١٣٨٦- ١٣٨٤
 • عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین؛ وزارت بازرگانی، ١٣٨٦ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ١٣٨٨ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، ١٣٩٠ -١٣٩٢
 • عضو هیات تحریریه مجله راهبرد اقتصادی؛ مرکز مطالعات استراتژیک،١٣٩١ -١٣٩٢

آثار و تالیفات:

هدایت پایان­ نامه های دکتری و ارشد

هدایت بیش از صد پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در موضوعات زیر :

 • اقتصاد ایران
 • بانک­های دولتی ایران
 • آثار درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی
 • تورم
 • نظام مالیاتی
 • آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی
 • اشتغال
 • هدفمندسازی یارانه­ های انرژی
 • آسیب­ شناسی اقتصادنفتی
 • سیستم بانکداری ایران

کتاب­ ها

 • بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش­ افزوده در ایران بر تورم‏، ‏سازمان امور مالیاتی کشور‏۱۳۸۳
 • مالیات بر ارزش افزوده:مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات، سازمان امور مالیاتی کشور‏۱۳۸۳
 • بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش­ افزوده بر توزیع درآمد در ایران۱۳۸۳
 • بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور‏۱۳۸۳
 • پول و تورم: با نگاهی به فرایند تورم در ایران‏، تالیف‏،جهاد دانشگاهی تهران‏۱۳۷۴

مقالات چاپ شده در نشریات علمی به زبان انگلیسی

Ali Tayeb nia, Shapour Mohammadi, Underground Economy and Tax Gap, IRANIAN ECONOMIC REVIEW,

Ali Tayeb nia, Ali Tayeb nia, armaghan rahimi , armaghan rahimi , Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices in Iran  ١٩٩٠ - ٢٠٠٦ IRANIAN ECONOMIC REVIEW,

Ali Tayeb nia, Ali Tayeb nia, armaghan rahimi , armaghan rahimi , Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices in Iran  ١٩٩٠ - ٢٠٠٦  IRANIAN ECONOMIC REVIEW,

Asghar Shahmoradi, Ali Tayeb nia, Hossein Kavand , Business Cycle Features in the Iranian Economy, IRANIAN ECONOMIC REVIEW,
Ali Tayebnia, Giti Shakeri, the impact of oil price rise on industrial production, IRANIAN ECONOMIC REVIEW,

مقالات چاپ شده در نشریات علمی به زبان فارسی

 • علی طیب نیا، ژیان مردوخی ، اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران، مجله تحقیقات اقتصادی،
 • علی طیب نیا، تبیین پولی تورم : تجربه ایران، مجله تحقیقات اقتصادی،
 • حسین محمدی ، علی طیب نیا، مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و دولتی ایران، برنامه و بودجه،
 • علی طیب نیا، علیرضا رفیعی ، محسن یزدان پناه ، بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری، مجله تحقیقات اقتصادی،
 • علی طیب نیا، محسن یزدان پناه ، بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی، پژوهشنامه اقتصادی،
 • علی طیب نیا، فاطمه قاسمی ، نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،
 • جعفر عبادی ، علی طیب نیا، رضا آقابابایی ، تحلیل تجربیات مالیه خرد در ایران جهت ارایه سازوکاری نوین، سیاست های اقتصادی (نامه مفید)،
 • علی طیب نیا، ریحانه صفایی ، بررسی مقایسه ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروه OECD و ECO، نامه مفید،
 • علی طیب نیا، محسن یزدان پناه ، ارایه یک سناریو از اخذ مالیات بر خودروهای سواری در چارچوب مالیات بر موارد خاص، پژوهشنامه مالیات،
 • علی طیب نیا، رضوان زندیه ، اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،
 • علی طیب نیا، معصومه فولادی ، بررسی اثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمت های داخلی تراز تجاری و نرخ ارز با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای، مجله تحقیقات اقتصادی،
 • علی طیب نیا، سمیه سیاوشی ، مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران، پژوهشنامه مالیات،
 • علی طیب نیا، سعید تقی ملایی، پول و تورم در ایران:رویکرد خود رگرسیونی برداری، برنامه و بودجه،
 • حمیدرضا نویدی قاضیانی ، علی طیب نیا، زهرا اسکندری دورباطی ، نظام تشخیص علی الراس در یک نظام آرمانی مالیات، پژوهشنامه مالیات،
 • علی طیب نیا، عباس زارعی ، حمید یاری، بررسی تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درامدی، سیاستهای اقتصادی،
 • محمود متوسلی ، علی طیب نیا، محمود مشهدی احمد، تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف، پژوهشنامه اقتصادی،
 • محمود متوسلی ، علی طیب نیا، محسن حسنی ، سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران، فرایند مدیریت و توسعه،
 • علی طیب نیا، کریم زاهدی خوزانی ، ارائه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران، پژوهشنامه مالیات،
 • محمود مشهدی احمد، محمود متوسلی ، علی طیب نیا، نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم، برنامه ریزی و بودجه،
 • علی طیب نیا، آرزو ترشابى ، محاسبه کارایى بانکهاى ایران با استفاده از شکل تبعى انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظم نظرى، برنامه ریزی و بودجه،
 • علی طیب نیا، حامد فرنام ، مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران با استفاده از مدل های انعطاف پذیر سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و لئونتیف، راهبرد اقتصادی،
 • علی طیب نیا، پوریا قربانی ، تحلیل و ازمون نقش قانون و تشریک اطلاعات اعتباری در توسعه مالی، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،
 • محسن مهرآرا، علی طیب نیا، جلال دهنوی، بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوع STR، مجله تحقیقات اقتصادی،

طرح های تحقیقاتی

 • استقراض خارجی - تجربه جهانی، مجری: نخست وزیری، ١٣٦٨
 • اقتصاد جنگ، مجری: دانشگاه امام حسین (ع)، ١٣٧٤
 • تاثیر سیاستهای تعدیل بر بازار کار ایران، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی، ١٣٧٥
 • توسعه پایدارو اندازه گیری شاخص های آن در ایران، مجری: مجمع تشخیص مصلحت نظام،١٣٨٠
 • بررسی اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ١٣٨٢
 • بررسی اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران‏، ١٣٨٢
 • تحلیل بر عملکرد نظام مالیاتی موجود و پیشنهاد یک الگوی مالیات ستانی غیرمستقیم، مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،١٣٨٣

سوابق اجرایی

نهاد ریاست جمهوری، دبیر کمیسیون اقتصاد، ١٣٧٦- ١٣٧٣

نهاد ریاست جمهوری، معاون طرح و بررسی، ١٣٨٠- ١٣٧٦

نهاد ریاست جمهوری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی، ١٣٨٤ – ١٣٨٠

سازمان­ مدیریت­ و­ برنامه­ ریزی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه، ١٣٨٥- ١٣٨٤

نهاد ریاست جمهوری، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، ١٣٨٤- ١٣٧٦

نهاد ریاست جمهوری، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، ١٣٨٤- ١٣٧٦

شورای پول و اعتبار، عضو به عنوان کارشناسی خبره در امور پولی و بانکی، ١٣٨١ تا ١٣٨٧

هیات امناء حساب ذخیره ارزی، دبیر، ١٣٨٥- ١٣٨٤

نماینده رییس جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، ١٣٨١-٨٤

نهاد ریاست جمهوری، دبیر ستاد تنظیم بازار، ١٣٧٥-١٣٨٤

عضو ستاد اقتصادی دولت، ١٣٨٠-١٣٨٤

نخست وزیری، مشاور، ١٣٦٨-١٣٦٥

ایشان در مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه اموراقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا اخذ شده از مجموع284 رای ( موافق: --- رای؛ مخالف: --رأی؛ ممتنع: -- رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر اموراقتصاد و دارایی مشغول به فعالیت شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون