کد خبر: ۴۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۰۵۳
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانجات كشور مصوب 1343 ، "آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه های اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و...

1- طبق ماده (11) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانجات كشور  مصوب 1343 ، "آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه های اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت به موقع اجرا گذارده می‏شود. طرز استفاده از اعتبارات و جزییات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره موقت کارخانه‏های مشمول مقررات این قانون و تحویل تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیئت نیز ضمن همان آیین‏ نامه‏ ها پیش بینی خواهد شد".

2- آيين نامه اجرايي اين قانون در سال 1344 تصويب و در ماده (23) آن، سقف جلسات ماهانه و مبلغ حق جلسه تعيين شد.

3- حكم ماده مذكور، طي سال هاي 1382 و 1393 اصلاح شده و بر اساس آن، مبلغ حق جلسه افزايش يافته است. طبق آخرين اصلاحيه (مصوب 1393)، اجازه داده شده است اعضاي هيئت حمايت از صنايع، حداكثر (۴) جلسه در ماه شركت كرده و در ازاي هر جلسه، مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ريال دريافت كنند.

4- اينك وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به گذشت حدود دو سال از تعيين نحوه و مبلغ حق جلسه اعضاي هيئت حمايت از صنايع و همچنين برگزاري 80 جلسه به دليل افزايش تعداد كارخانجات تحت پوشش، پيشنهاد افزايش تعداد جلسات اعضاي هيئت مذكور را از 4 جلسه در ماه به 6 جلسه، و افزايش مبلغ 000/ 500 /2 ريال حق جلسه را به 000 /000 /3 ريال در ازاي حضور در هر جلسه ارائه كرده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون