کد خبر: ۴۵۲۴
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
شماره مصوبه : ۵۵۵۴۷/۱۳۷۸۸۵
وزیران عضو کمیسیون لوایح به وزارت جهادکشاورزی اجازه دادند تا نسبت به فروش یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرج، استان البرز، اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هزینه نماید.

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت جهادکشاورزی در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت تشریفات موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، درخواست فروش ملکی واقع در استان البرز به مساحت (۵۹۶۰) متر مربع عرصه و (۲۶ /۱۹۵۸) متر مربع را جهت صدور تصویب نامه به هیئت دولت ارسال نمود.

 بر این اساس وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۴ /۹ /۱۳۹۷ به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت تصویب‏ نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ به وزارت جهادکشاورزی اجازه دادند تا نسبت به فروش پلاک ثبتی مزبور، واقع در شهرستان کرج، استان البرز، اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- هزینه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون