کد خبر: ۴۵۲۳
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
شماره مصوبه : ۵۲۲۱۷/۱۳۷۸۹۴
وزیران عضو کمیسیون لوایح موافقت نمودند تا وزارت جهادکشاورزی (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی) نسبت به فروش پلاک ثبتی واقع در بخش (۶) شهرستان طرقبه، استان خراسان‌رضوی اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- هزینه نماید.

مجوز فروش پلاک ثبتی در مشهد متعلق به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی توسط وزارت جهادکشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی)  در نظر دارد تا نسبت به فروش پلاک ثبتی واقع در بخش (۶) شهرستان طرقبه، استان خراسان‌رضوی، به مساحت ۵۵۲ هزار و ۸۸۶ مترمربع، با حفظ کاربری باغی و کشاورزی اقدام نماید، مراتب را جهت صدور مجوز به هیئت دولت ارائه نمود.

بر این اساس وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ موافقت نمودند تا وزارت مذکور (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی) نسبت به فروش پلاک ثبتی مورد نظراقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- هزینه نماید.

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون