کد خبر: ۴۵۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
شماره مصوبه : ۵۶۱۳۲/۱۳۷۲۶۴
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت، موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را اصلاح کرد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات بیمه ای حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وفق ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال ‌گیرنده منتقل می شود و انتقال‌ گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه ‌گذار محسوب می شود.

همچنین طبق تبصره همین ماده، کلیه تخفیفاتی که به ‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال ‌دهنده است. انتقال ‌دهنده می ‌تواند تخفیفات مذکور را به ‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ درخصوص پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی راجع به "آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- موضوع نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت" اعلام نظر و مراتب را طبق تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۲/ت ۵۴۲۳۲ هـ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۷ ابلاغ نمود.

از آن جا که رئیس مجلس شورای اسلامی با این استدلال که وفق ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‏شود» و تبصره این ماده، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنی کرده و آن را متعلق به انتقال دهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به «وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیش‌بینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص به عنوان انتقال گیرندگان وسیله نقلیه را نفی کرده است مواد (۲) و تبصره آن و (۵) آیین نامه مذکور را از حیث به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقال گیرندگان وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.» خواستار رفع ایراد مزبور شده است.

در این راستا معاونت حقوقی رئیس جمهور، متن پیشنهادی را که با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه شد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نمود که بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت، موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۲/ت ۵۴۲۳۲ هـ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۷ را اصلاح نمود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون