کد خبر: ۴۴۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
شماره مصوبه : ۵۶۰۵۰/۱۳۱۸۶۵
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، طرح بهسازی ناوگان راه آهن به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۳۹) را به عنوان ردیف (۱۴) به جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۸۷۹۵۲/ت ۵۵۸۰۱ هـ مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۴/ت ۵۵۸۰۱ هـ مورخ ۲۱ /۹ /۱۳۹۷ اضافه نمود.

تسری مفاد تصویب نامه موضوع مجوز تأمین ۱۵ درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی به طرح بهسازی ناوگان راه آهن

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (و) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت مجاز است پس از عقد قرارداد با تأمین‌ کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵ %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح­های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به‌ عمل آورد.»

در اجرای بند فوق، هیئت وزیران طبق تصویب‌نامه های مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۷ و ۲۱ /۹ /۱۳۹۷ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد نسبت به تأمین پانزده درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای سیزده طرح ریلی از محل صندوق توسعه ملی اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی طی درخواستی با توجه به مصوبه جلسه ۹ /۸ /۱۳۹۷ شورای اقتصاد در خصوص تدارک خرید قطعات بسیار ضروری ناوگان لکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد نموده است طرح «بهسازی ناوگان راه آهن» نیز با مشخصات مندرج در جدول زیر مشمول تسهیلات موضوع تصویب‌نامه مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۷ هیئت وزیران قرار گیرد.

این پیشنهاد پس از استعلام دفتر هیئت دولت، مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قرار گرفت. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۵ /۱۰ /۱۳۹۷ تصویب کرد:

طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن نیز به عنوان ردیف (۱۴) به جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۵۲/ت ۵۵۸۰۱ هـ مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۴/ت ۵۵۸۰۱ هـ مورخ ۲۱ /۹ /۱۳۹۷ اضافه می‌شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون