کد خبر: ۴۴۶۳
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
شماره مصوبه : ۵۲۹۸۹/۱۲۰۵۱۰
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی تعیین شده را موظف به اجرای اقدامات اجتماعی – فرهنگی در کلانشهر‌ها در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعیین شده نمود.

با تصویب هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات اجتماعی – فرهنگی در کلانشهرها شدند

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در اجرای جزء (الف) بند (3) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۱۸/ت ۵۰۲۶۹ هـ مورخ 4 مرداد 1393 (موضوع تعیین هدف، مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها) مبنی بر "تدوین و به روزرسانی منظم سند آسیب شناسی، طبقه ­بندی و اولویت بندی مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مسایل و مشکلات مذکور در چهارچوب مقررات مربوط" موضوع «سند آسیب‌‌شناسی مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه‌های شهری» در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها مطرح و مقرر شد: وزارت کشور با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌نویس فصل‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، و مدیریتی - ساختاری سند مذکور و زیرفصلهای مرتبط با هریک از آنها (از قبیل ساختار و منابع مالی و درآمدی و راهبردهای هزینه کردن آنها، ساماندهی کیفیت فضای کسب و کار، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و خدمات شهری، تشکیلات و منابع انسانی، بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط موجود، نحوه تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری و ...) را به تفکیک به صورت مستقل در قالب گزارشی از وضعیت موجود، تحلیل مسائل و مشکلات و ارایه راهکارهای پیشنهادی مربوط به هر حوزه با رعایت اصول جامعیت و اجرایی‌پذیری تهیه و ارایه نماید.

متعاقب تصمیم فوق الذکر، وزارت کشور پیش نویس سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش اجتماعی – فرهنگی را که با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه شده بود به دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ارایه کرد.

این گزارش شامل مفهوم شناسی، گونه شناسی وضع موجود، شاخص‌های کمّی و کیفی اجتماعی و فرهنگی در کلانشهرها، مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی و فرهنگی و در انتها نیز برخی مصوبات پیشنهادی درحوزه اجتماعی و فرهنگی کلانشهرها می باشد. لازم به ذکر است این گزارش با هدف:

  • تقسیم و مشخص شدن وظایف دستگاه های متولی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهرها تا حد امکان در قالب تصویب‌نامه هیئت وزیران؛
  • تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در حوزه فعالیت های سلامت، ورزش همگانی، گردشگری و میراث فرهنگی شهرها؛
  • بهبود کیفیت زندگی مردم در شهرها.

تهیه و تنظیم شده است .

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 19 آذر 1396 کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول این تصویب نامه را موظف به اجرای اقدامات اجتماعی – فرهنگی در کلانشهرها در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان‌بندی تعیین شده نمود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون