کد خبر: 4425
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 16:07
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

 

-  بررسی پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص «صدور مجوز فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی دانشگاه تربیت مدرس»

- بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «صدور مجوز فروش تعدادی پلاک ثبتی واقع در بخش یک شهرستان شاهرود استان سمنان»

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف