کد خبر: ۴۴۱۲
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
شماره مصوبه : ۵۵۳۴۶/۱۲۸۰۸۸
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ضمن اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت ۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۶ طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی را به سراسر کشور تسری داد.

تسری طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی به سراسر کشور

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت  دولت» سازمان بازرسی کل کشور پس از صدور تصویب نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت ۵۰۸۷۶ هـ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۶ درخواست تسری مصوبه مذکور به کل کشور را به دلایل  ذیل نمود:

"یکی از آسیب ها و عوامل مؤثر بر روند تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، تصمیمات کمیسیون موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها بدون در نظر گرفتن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مؤخر است، می باشد. لذا هر چند استدلال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۶ صحیح است ولی از آنجا که هدف اصلی آن استان های شمالی می باشد، کافی قلمداد نمی گردد به نحوی که در اکثر موارد ساخت و ساز غیرمجاز با تصمیم کمیسیون های مزبور مبنی بر اخذ جریمه نقدی، زمینه تشویق و ترغیب مرتکبان ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بیش از پیش فراهم می گردد.

لذا با توجه به قدرت بازدارندگی و جرم انگاری اقدام مبشرین و مسببین مصرح در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، لزوم تصریح و تسری بخش اخیر از بند ۴ و تبصره ذیل بند ۵ از مصوبه موردبحث به اراضی کشاورزی سایر نقاط کشور در قالب ابلاغ بخشنامه از سوی وزارت کشور و سایر دستگاه های خدمات رسان به منظور صیانت از اراضی مذکور مفید، مؤثر و در جهت خودکفائی تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود".

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در راستای پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور جهت تسری مصوبه مذکور به کل کشور با ارسال درخواستی اعلام نمود: "مصوبه مذکور (طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی) موجب گسترش تخریب اراضی و باغ ها در سایر استان ها خواهد شد. از آنجا که قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب ۱۳۸۵ – از ضمانت اجرای کیفری و بازدارندگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

لذا محدود نمودن اجرای این قانون با مصوبه مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۶ هیئت وزیران به استان های شمالی کشور قطع نظر از اینکه بر خلاف قانون یادشده می باشد، سبب خواهد شد تغییر کاربری در سایر استان های کشور صرفاً با اخذ جریمه نقدی توسط کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مجاز شمرده شده و به نوعی زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ ها را فراهم آورد." لذا وزارت فوق،‌پیشنهاد تسری مصوبه یادشده به سراسر کشور را به هیئت وزیران ارائه نموده است. 

همچنین وزارت نیرو نیز با ارسال درخواستی اعلام نمود با توجه به وقوع تخلفات گسترده در امر ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های استان های شمالی کشور و احتمال بروز خسارات مالی و جانی در هنگام وقوع سیل ضرورت دارد وزارت نیرو به عضویت کارگروه ویژه موضوع بند ۵ مصوبه یادشده درآید.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۹ /۱۳۹۷ تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت ۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴ /۶ /۱۳۹۶ را اصلاح نمود و طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی را به سراسر کشور تسری داد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون