کد خبر: ۴۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۰۹۵
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب 1363- سازمان اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت...

مطابق ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب 1363- سازمان اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت مي‌دارد طبق بودجه‌اي كه هر‌سال تنظيم و به تصويب هیئت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌رساند.

پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص« آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391» در جلسه 26 /3 /1392 تصویب و به موجب تصویب‌نامه شماره 97631/ت48483هـ مورخ 29 /4 /1392ابلاغ شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه مورخ 1/8/1392، این آیین نامه را از حیث صدور مصوبه واحد در تاریخ 26/3/1392 و مؤخر از سال‌های مالی سازمان در سال‌های 1390 و 1391 و پس از اتمام عملیات مالی در سال‌های مربوط برای دو سال متوالی ؛ براساس استدلال ها و مستندات زیر مغایر قانون اعلام کرده است:

1- با توجه به سالانه بودن بودجه ، مغایر مفاد ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور (مبنی بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت دستگاه‌های اجرایی) است.

2- سند بودجه شامل درآمد و هزینه به صورت سالانه به عنوان مبنای عملکرد سازمان در سال مالی، باید قبل از مصرف درآمدها پیش بینی شود. براین اساس مصرف وجوه قبل از تنظیم بودجه با ترتیبات ماده (12) مذکور مطابقت ندارد.

- هیئت وزیران در جلسه 21 /12 /1392 برای رفع ایرادهای فوق، وجوهی را که سازمان اوقاف و امورخیریه از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391 دریافت و راساً هزینه کرده را طی تصویب‎‌نامه شماره 189677/ت50310هـ مورخ 25 /12 /1392،تنفیذ کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی طی  نامه مورخ13 /3 /1393عدم مغایرت این تصویب نامه با قوانین را اعلام کرده است.

- علاوه بر مصوبه فوق، نظر به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه مربوط به سال 1392را در موعد مقرر برای تصویب ارایه نکرده بود؛ هیئت وزیران برای پیشگیری از ایرادهای احتمالی رییس مجلس شورای اسلامی، مقرر کرد:

آیین‌نامه یادشده برای سال1393 تا پایان اردیبهشت ماه براساس شیوه نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سابق )تهیه و از طریق آن معاونت جهت سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران ارسال شود و در سالهای بعد نیز در زمان مقتضی و قبل از شروع سال مالی پیشنهاد لازم ارایه شود.

بر این اساس آیین نامه مربوط به سال1393نیز تهیه و طی تصویب نامه شماره 161093/ت51698هـ مورخ 27 /12 /1393 ابلاغ شده و عدم مغایرت آن با قوانین نیز براساس ردیف (64) فهرست پیوست نامه شماره 8415هـ /ب مورخ 13 /2 /1394اعلام شده است.

    با عنایت به مراتب یادشده، دفتر هیئت دولت طی نامه مورخ 9/2/ 1395با اشاره به مراتب فوق واعلام نکات زیر در خصوص پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راجع به تصویب آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق‏النظاره و جدول میزان حقالزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1394 ، از معاون اول محترم رییس جمهور درخواست کرده است تا در خصوص نحوه ادامه اقدام راهنمایی نمایند:

«هر چند آیین‌نامه پیشنهادی برای سال 1394 مانند آیین‌نامه سال 1393 بر اساس شیوه­نامه سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تنظیم شده است، لکن ایراد اساسی این رویه آن است که مفاد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در ارایه آنها رعایت نمی‌شود، زیرا مطابق این ماده مصوبه هیئت وزیران در واقع "بودجه مصوب" است که به لحاظ ماهیت بودجه‌ای و مطابق ماده (12) باید پیش از سال مالی به تصویب برسد و نه در پایان سال مالی. به عبارت دیگر در حال حاضر باید آیین‌نامه مربوط به سال 1395 ارایه و به تصویب برسد و نه آیین‌نامه سال 1394.»

همچنین وفق ماده (8) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات - مصوب 1392- ، حق الزحمه امين يا هيئت امناي موضوع ماده (۵) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه براي اداره امور اماكن مذهبي، متناسب با درآمد سالانه هر يك از اماكن مذهبي، به موجب جدولي كه هر ساله به پيوست آيين نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق التوليه و حق النظاره، موضوع ماده (۱۲) قانون ياد شده به تصويب هيئت وزيران مي رسد، تعيين مي شود.

 با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عدم ارايه آيين ­نامه مربوط به سال 1395 در زمان بررسي، موضوع به كميسيون فرهنگي ارجاع تا پس از دريافت آيين­ نامه سال 1395 نسبت به بررسي هر دو آيين­ نامه پيشنهادي اقدام نمايد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون