کد خبر: ۴۳۶۱
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
شماره مصوبه : ۵۵۷۷۸/۱۲۴۴۱۵
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ را به تصویب رسانید.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (الف) تبصره (۴۹) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، دولت مجاز است هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش های ورودی دانشگاه ‏ها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و وزارت‌ آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینش های دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر‌ وزارتخانه و مؤسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمون های مذکور اخذ نماید.
لازم به ذکر است سازمان سنجش آموزش کشور همه ساله به منظور تأمین اعتبار هزینه‌های آزمون‌های ملی و فراملی، با استناد به بند فوق نسبت به برآورد هزینه‌های مورد نیاز و پیشنهاد مبلغ قابل دریافت از داوطلبان آزمون‌ها برای پوشش کلیه هزینه‌های آن سازمان از محل درآمد آزمون‌ها اقدام می نماید و هیچ مبلغی بابت هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت نمی‌نماید. با عنایت به افزایش عمومی قیمت کالا و خدمات، سازمان سنجش آموزش کشور پیشنهاد افزایش حق ثبت‌نام آزمون برای داوطلبان ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۸ را جهت تصمیم‌گیری در هیئت وزیران ارائه نموده است.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۹ /۱۳۹۷ به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ را به تصویب رسانید.
برابر مفاد این تصویب نامه درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می گیرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون