کد خبر: ۴۳۴۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی

 

  • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (1) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور-مصوب 1394
  • آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
  • اصلاح قانون مخل تولید در خصوص ماده (34) قانون معادن ماده (6) قانون نظام مهندسی معدن و بند (ب) ماده (12) و ماده (13) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
  • آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: