کد خبر: ۴۳۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شماره لایحه : ۵۵۴۹۹/۱۲۲۷۷۲
هیئت وزیران اصلاحیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

اصلاح لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی

به گزارش« پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد دوازده منطقه ویژه اقتصادی" در دویست و سی و نهمین (239) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11 /6 /1397 تصویب شد و عنوان لایحه مصوب هیئت وزیران به عنوان"لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی" تغییر یافت.

 با توجه به تصویب الحاق بخش‌هایی از شهرستان‌های خوی و چالدران به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در جلسه مذکور و نظر به اعلام تلفنی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر عدم لحاظ نقشه محدوده‌های مورد نظر (خوی و چالدران) در نقشه پیوست مصوبات مجلس شورای اسلامی، تصویب نقشه‌های مناطق پیشنهادی توسط هیئت وزیران برای ادامه سیر مراحل تقنینی موضوع ضروری دانسته شد.

در این راستا هیئت وزیران در جلسه 21 /6 /1397با الحاق بخش‌هایی از محدوده شهرستان‌ چالدران به شرح نقشه مربوط و شهرستان خوی به شرح محدوده‌های (A) و (C) و جاده ارتباطی مشخص شده بر روی نقشه مربوط، به محدوده منطقه آزاد تجاری– صنعتی ماکو  موافقت نمود و مراتب طبق تصمیم نامه شماره  81876 /55499 مورخ 22 /6 /1397 ابلاغ شد.

لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه در تاریخ 26 /6 /1397 به شورای نگهبان ارسال گردید و در تاریخ 14 /7 /1397 مورد ایراد آن شورا قرار گرفت

از آنجا که به موجب تبصره (1) ماده (199) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد شورای نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصلاح لایحه را ندارد مگر در موارد ایراد شورای نگهبان.

با توجه به تبصره مذکور (مبنی بر امکان اصلاح لایحه توسط هیئت وزیران در مواردی که لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته باشد) و با عنایت به نامه شماره 7202 /102 /97 مورخ 14 /7 /1397 شورای نگهبان درخصوص اعلام مغایرت نسبت به لایحه فوق‌الذکر و نظر به پیگیری‌های مکرر، مراتب در جلسه 4 /9 /1397 هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون