کد خبر: ۴۳۳۶
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۹۲۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پیشنهاد اصلاح و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی را برای بررسی در دفتر هیئت دولت تهیه نمود.

پیشنهاد اصلاح و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنیبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاح و افزایش جدول تعرفه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی موضوع ماده (3) آئین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به دفتر هیئت دولت ارائه داده است.

گفتنی است، آخرین اصلاحیه تعرفه‌ها طی تصویب نامه مورخ 1 آبان 1381هیئت وزیران ابلاغ شده است که بالغ بر 16 سال از آن می گذرد.

از این‌رو، و با توجه به پیشرفت فناوری و گسترش مشاغل و حرفه ها در عرصه های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر و به تبع آن، افزایش آموزش های تخصصی روز آمد که خود مستلزم نیازمندی به ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی ویژه و پر هزینه می باشد و با توجه به اینکه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی مصرح در قانون وابسته به تقاضای ذی نفعان بوده و محدود کردن آموزش ها به 57 مورد مندرج در مصوبه سال 1381 نیاز مخاطبان امروز را پاسخ نمی دهد و به منظور ارایه خدمات آموزشی و فنی متناسب با این تغییرات و پوشش همه نیازهای مخاطبان، تعیین تعرفه  بر اساس خوشه بندی شامل خوشه های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر و بازنگری در تعرفه های تنظیمی سال 1381 ضروری می‌باشد.

به همین جهت، پیشنهاد شده، آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 129370/ت16194هـ مورخ 16 اسفند 1374 هیئت وزیران اصلاح و تصویب نامه شماره 36792/ت26127هـ مورخ 1 آبان 1381 هیئت وزیران لغو شود.

گفتنی است، در ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مقرر شده است:

"به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی، هزینه های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل 100 درصد درآمدهای واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند."

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون