کد خبر: ۴۳۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
شماره مصوبه : ۵۶۰۰۹/۱۱۸۰۷۶
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان موافقت نمود.

اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهانبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 7 /9 /1397 تصویب کرد تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393، برای مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان قرار گیرد.

براساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون