کد خبر: ۴۲۳۲
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
شماره مصوبه : ۵۲۵۰۴/۱۰۷۸۲۱
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- همترازی معاونان سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.

همترازی معاونان سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوریبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 13 /8 /1397 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- معاونان سازمان ملی استاندارد ایران را همتراز مقامات بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- تعیین نمود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون