کد خبر: ۴۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

 

بررسی نحوه ادامه فعالیت کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ، موضوع تصویب نامه 181547 – ت 50269  مورخ 06 /12 /1392

بررسی پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص «عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضو دائم کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها»

بررسی گزارش کمیته تخصصی در خصوص پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون تعریف محدوده و حریم شهر،‌ روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها –مصوب 1384-»

بررسی گزارش کمیته تخصصی در خصوص پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن»

بررسی گزارش کمیته تخصصی در خصوص پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری»

بررسی گزارش کمیته تخصصی در خصوص پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان «وضعیت کشاورزی جنوب شهر تهران با استفاده از آب های نامناسب»

بررسی گزارش کمیته تخصصی در خصوص پیشنهاد وزارت کشور با عنوان «اصلاح آیین نامه اجرائی ماده (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران –مصوب 1375- و اصلاحات بعدی»

بررسی نحوه اجرای آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، ‌موضوع تصویب نامه شماره 44603 – ت 55351 مورخ 11 /04 /1397

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: