کد خبر: ۴۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
شماره مصوبه : ۵۵۶۱۹/۱۰۷۲۱۴
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶- اساسنامه شرکت‌های وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید را اصلاح نمود.

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (۱۱) قانون زمین شهری- مصوب ۱۳۶۶ – و تبصره (5) آن مقرر شد:

ماده ۱۱ - وزارت راه و شهرسازی(سابق) موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌ زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره ۵ - وزارت راه و شهرسازی (سابق) در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت ‌به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به ‌تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در مورخ 9 /3 /1397 با حضور اعضای مجمع برگزار شد و در اجرای بند (2) ماده (۱۳) اساسنامه شرکت های مورد بحث ، مصوبه 1 /3 /1397 مجمع عمومی شرکت های یادشده مبنی بر اصلاح مواد (14) و (18) اساسنامه شرکت های مذکور( به ترتیب موضوع تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره و نحوه رسمیت یافتن جلسات آن هیئت) مورد تایید نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی ( وزیران راه و شهرسازی (ریاست مجمع عمومی ) و اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ) قرار گرفته است، اصلاحیه مربوط را جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال نمود و هیئت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری - مصوب 1366- اصلاحیه مورد نظر را به تصویب رسانید .

لازم به ذکر است این اصلاحیه به موجب نامه شماره 7453/102/97 مورخ 7 /8 /1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

به موجب این اصلاحیه در مواد (14) و (18) اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) به شرح زیر اصلاح شده است.

1- در ماده (14)، عبارت "سه یا" قبل از عبارت "پنج عضو" اضافه می‌شود.

2- در ماده (18)، عبارت "اکثریت اعضا" به عبارت "حداقل سه نفر از اعضا" اصلاح می‌شود.

گفتنی است، مواد (14) و (18) قبلاً در اساسنامه شرکت های یاد شده چنین آمده است:

ماده 14- هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یک بار بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس با حضور اکثریت اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون