کد خبر: ۴۲۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
شماره مصوبه : ۵۵۳۷۷/۱۰۶۰۸۲
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رساند.

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1395- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح‌های (پروژه‌های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند یادشده، متن پیشنهادی مربوط را که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تهیه نمود  و به تصویب ستاد تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز رسانده است،این آیین نامه سپس در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری  هیئت دولت مورد طرح و بررسی قرار گرفت و نهایتاً هیئت وزیران در جلسه 6 /8 /1397 به استناد بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون