کد خبر: ۴۲۰۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
شماره مصوبه : ۵۵۸۲۹/۱۰۴۶۹۴
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶- میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال ۱۳۹۷

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق ماده (7) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1397-، سازمان بهزیستی کشور مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

مطابق تبصره (1) ماده یادشده، میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

لازم به توضیح است طبق تبصره (2) ماده مذکور خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد.

بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه پیشنهادی «میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال 1397» را که با همکاری مراجع مذکور در قانون تهیه شده برای طی مراحل تصویب ارائه نمود.

شایان ذکر است میزان کمک هزینه مذکور متناسب با نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم بالغ بر20 درصد نسبت به سال 1396 افزایش داده شده و اعتبار آن نیز در ردیف 131500 قانون بودجه سال 1397 کل کشور پیش بینی گردیده است.

این پیشنهاد پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه 6 آبان 1397 هیئت وزیران مطرح و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396- به تصویب رسید.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون