کد خبر: ۴۱۷۵
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۸۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
با عنایت به مواد (۱۶)، (۱۸) و (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای متعهد به پیمان بین المللی شیکاگو و از اعضای قدیمی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) می باشد. روح کلی حاکم بر پیمان مزبور، اطمینان از ایمنی هوانوردی و انطباق فعالیت های صنعت هوانوردی با الزامات سازمان فوق می باشد. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده رسمی دولت ایران در سازمان مذکور، مکلف به فراهم نمودن زمینه های اجرای مناسب پیمان شیکاگو و پاسخگویی در برابر هرگونه تخلفات و سوانح احتمالی در مراجع داخلی و بین المللی می باشد.

براساس ماده (16) قانون هواپیمایی کشوری-مصوب 1328- اداره کل هواپیمائی کشوری می تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن، صرف نظر از تعقیبات جزائی، هر‌گونه اجازه ‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا به صورت موقت توقیف نماید یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در ‌صورتیکه احتمال خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد‌، ممنوع سازد.

لذا با عنایت به مواد (16) ، (18) و (22) قانون هواپیمایی کشوری و به منظور افزایش نظارت و بهبود اثر بخشی دستورالعمل های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری، فراهم نمودن زمینه اجرای الزامات بین المللی هوانوردی و برطرف نمودن خلاء های مقرراتی موجود، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

گفتنی است با تصویب آیین نامه فوق، ضمن برطرف شدن خلاء ناشی از فقدان آیین نامه، بستر حقوقی و نهادی لازم برای انجام وظایف قانونی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه حاکمیتی و رگولاتوری حوزه حمل و نقل هوایی به ویژه در حوزه نظارت بر فعالیت های صنعت هوانوردی و اطمینان از انطباق فعالیت ها با ضوابط ایمنی فراهم خواهد شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون