کد خبر: ۴۱۷۲
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۸۶
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، تعاون، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها تهیه شده است.

ارائه پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر گردیده است آیین نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها و ارتقای خدمات بهداشتی  درمانی و آموزشی به زندانیان و رفع مشکلات معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت و اشتغال زندانیان آزاد شده و بازاجتماعی شدن محکومان و تسهیل بازگشت آنان پس از تحمل کیفر حبس به زندگی شرافتمندانه و رفع مانع اشتغال تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

پیش نویس آیین نامه مذکور با همکاری دستگاه‌های مصرح در قانون تهیه و آماده طرح در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت است.

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون