کد خبر: ۴۱۵۶
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره مصوبه : ۵۵۲۲۳/۹۹۱۴۵
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ – مکلف نمود تا نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می‌نماید، اقدام کنند.

هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا نمودبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‏ اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قوای سه گانه، بنیادها و نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در این سامانه فراهم گردد.

همچنین دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف شده‌اند کلیه پرداخت‌های مدیران مشمول قانون را (اعم از نقدی و غیرنقدی) منحصراٌ در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

سازمان اداری و استخدامی کشور، حسب ابلاغ معاون اول محترم رییس جمهور، نسبت به طراحی و آماده سازی این سامانه مبتنی بر تکالیف مندرج در ماده (۲۹) اقدام نمود و آمادگی استقرار آن در دستگاه‌های مشمول را از فروردین ماه 1397 پس از ارائه گزارش لازم در جلسه هیئت دولت و انجام هماهنگی با دستگاه های مشمول اعلام کرد و در این راستا خواستار طرح پیشنهاد مربوط در هیئت وزیران گردید تا امکان استقرار سامانه مذکور فراهم گردد.

از مهم ترین  دلایل توجیهی برقراری سامانه مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- تکلیف قانونی دولت (طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) در زمینه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاههای اجرایی در قوای سه گانه، بنیادها و نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، طی سال اول اجرای قانون

2- مکلف شدن دستگاههای مشمول ماده فوق الذکر مبنی بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای مدیران مشمول قانون(اعم از نقدی و غیرنقدی) پس از انعکاس در فیش حقوقی و ثبت در سامانه، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 25 مهر 1397 کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –  مصوب 1395 – را مکلف نمود تا نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می نماید، اقدام کنند.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون