کد خبر: ۴۱۴۷
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی

 

  • فهرست اولویت های صنعتی براساس آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری(تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه).
  • - درخواست استانداری زنجان در خصوص مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان برای جانمایی و انتقال پسماند به محلی مناسب از نظر استاندارهای زیست محیطی .
  • - آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
  • - اصلاح قوانین مخل تولید درخصوص "ماده (34) قانون معادن"، "ماده (6) قانون نظام مهندسی معدن "و " بند (ب) ماده (12) و ماده (13) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. 
  • - آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.
  • - تشکیل یک کارگروه بمنظور بررسی و رصد زلزله.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: