کد خبر: ۴۱۳۶
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۸۸
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق چهار تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین» با موضوع نحوه محاسبه ارز دانشجویان بورسیه و اعزامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده اند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 27 /11 /1380- مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت -مصوب 28 /12 /1380- در خصوص دانشجویان مستنکف از انجام تعهدات قراردادی مقرر کرده است:

"به وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می ­شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند."

مقنن در تبصره الحاقی فوق، اخذ معادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز بازپرداخت را به عنوان طریق جبران خسارت عدم انجام تعهد قراردادی برای دانشجویان مستنکف اعم از بورسیه و اعزامی پیش ­بینی نموده است.

 باتوجه به اینکه دانشجویان اعزامی برخلاف دانشجویان بورسیه، معادل ریالی ارزهای دریافتی را در زمان دریافت ارز به نظام بانکی پرداخت نموده ­اند فلسفه­ مبنایی مدنظر مقنن برای جبران خسارت (دریافت معادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز) ایجاب می­ کند در زمان دریافت خسارت از دانشجویان اعزامی، ارزش روز ارقام دریافتی از دانشجو نیز ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته باشد.

 لیکن باتوجه به تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت و به منظور جلوگیری از استفاده بلاجهت از این تفاوت نرخ (نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت) منطق و عدالت ایجاب می کند که دریافت معادل روز ریالی کلیه ارزهای پرداختی، به نسبت تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت باشد. باتوجه به عدم تفکیک بین دانشجویان اعزامی و ارزبگیر در تبصره الحاقی مرقوم و تکلیف مطالبه معادل ریالی ارزهای پرداخت شده به نرخ روز بدون توجه به ارزش روز مبالغ دریافتی از دانشجویان ارزبگیر و ناعادلانه بودن آن، وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لایحه ای تحت عنوان «الحاق چهار تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -مصوب 28 /11 /1373-» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده اند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون