کد خبر: 4117
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آذر 1397 - 15:22
نوع مصوبه: تصویب نامه
تاریخ ابلاغ: 1397/09/27
شماره مصوبه: 54310/126741
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های تابع یا وابسته به آن‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۹۷/ت ۲۱۴۷۵ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۹ را اصلاح نمود.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و وابسته به آنان -مصوب ۱۳۳۵- در سال ۱۳۷۶ اصلاح وجهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ شده است. به استناد ماده واحده مذکور، کلیه پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها اعم از کادر ثابت، وظیفه، پیمانی و بسیجی ویژه در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی در تمام ساعات شبانه روز تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار می گیرند. (به استناد ماده (۶) قانون مذکور، آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیئت وزیران رسید.)

همچنین طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آن ها -مصوب ۱۳۹۴ - مقرر شده است:

"در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از واژه "پرسنل" عبارت "بازنشستگان و وظیفه بگیران" اضافه شده و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون اضافه می شود:

تبصره ۲ - بازنشستگان و وظیفه بگیران هریک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد (۵ /۰%) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند"

ضمن اینکه دربندهای"ب" و "ز" ماده (۷) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح -مصوب ۱۳۸۸ - و اصلاحات بعدی آن نیز مقرر شده است:

"ماده۷ـ سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیارات زیر را بر عهده خواهد داشت:

ب ـ انجام کلیه امور بیمه ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ جمع آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط"با توجه به احکام فوق، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، پیشنهاد یاد شده را که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه کرد و جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نمود که پس از طرح و بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت سرانجام هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۹ /۱۳۹۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابع یا وابسته به آن ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۹۷/ت ۲۱۴۷۵ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۹ را اصلاح نمود.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف