کد خبر: ۴۰۹۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
شماره مصوبه : ۵۵۷۳۰/۹۲۸۱۷
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی – مصوب 1371 – موافقت خود را با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان اعلام نمود.

مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مغولستانبه گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان برای تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت و به منظور فراهم کردن زمینه ها و امکانات مساعدی برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر و حفظ شرایط مساعد  در این رابطه، خواستار صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت های مزبور توسط هیئت وزیران شده است.

براین اساس معاونت حقوقی رییس جمهور با، صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه در چارچوب متن نمونه مربوط و اصلاحیه های آن  را بلاایراد دانسته است در این راستا هیئت وزیران در جلسه 11 مهر 1397 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی – مصوب 1371 – موافقت خود را با انجام مذاکره، پیش ‏امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان اعلام نمود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون