کد خبر: ۴۰۹۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
شماره مصوبه : ۵۵۳۸۹/۹۲۸۱۲
هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- آیین نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا را اصلاح کرد.

اصلاح آیین نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدابه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ت) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب 1395-، دولت موظف است «در اجرای مواد (3) و (3) مکرر فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید».

همچنین حسب بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393«مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است».

بنیاد شهید و امور ایثارگران در همین راستا خواستار اصلاح مصوبه سال 1395 و لغو مصوبه سال 1396 را به هیئت دولت ارائه نمود که  موضوع پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد نهایتاً با اصلاحاتی به تأیید کمیسیون رسید و مراتب جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه گردید.

 بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 11 مهر 1397 به استناد بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

ماده (3) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره  78266/ت53287هـ مورخ 31 /6 /1395 و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 3- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1397 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال، مراکز استان‏ها هفتصد و هفتاد میلیون (000ر000ر770) ریال، سایر شهرها ششصد و شصت میلیون (000ر000ر660) ریال، روستاها سیصد و هشتاد میلیون (000ر000ر380) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ چهار درصد و مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌‏شود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون