کد خبر: ۴۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۹۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
سازمان برنامه و بودجه، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را که توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنجساله ششم ارائه برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشورتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای این قانون، سند ملی راهبرد انرژی کشور را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

همچنین براساس ماده (45) قانون فوق، وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط، برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور تهیه وارائه نمایند.

لذا در این راستا سازمان برنامه و بودجه، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را که توسط وزارتخانه های مذکور تهیه شده است جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون