کد خبر: ۴۰۶۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
شماره مصوبه : ۵۵۷۷۴/۸۷۶۱۱
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان را تصویب کرد.

صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین ایران و قزاقستان

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری مجوز امضای موقت موافقتنامه «معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» را صادر نمود و مراتب طبق تصویب نامه شماره 29817/ت 21281هـ مورخ 11 تیر 1379، ابلاغ شده است.

وزارت دادگستری از معاونت حقوقی رییس جمهور درخواست کرده است درخصوص صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه یاد شده در چارچوب متون نمونه موافقتنامه مربوط اعلام نظر نماید که معاونت مذکور صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان را در چارچوب متون نمونه مربوط بلاایراد دانسته است. لذا موضوع در جلسه 1 مهر 1397 هیئت وزیران مطرح و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی - مصوب 1394 -، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در چهارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون