کد خبر: ۴۰۶۴
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
شماره مصوبه : ۵۴۸۸۵/۸۷۶۲۳
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۴) قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران - مصوب ۱۳۹۴-، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهرانبه گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» کلانشهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرایند رشد شتابان و روزافزون خود طی دهه‌­های اخیر با چالش های محتوایی (گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، آلودگی هوا، بافت‌های فرسوده آسیب پذیر، ترافیک، کمبود مسکن و ...) و رویه ای (عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی میان تصمیم سازی و اجرا و ...) روبه رو است.

به رغم سیاست‌ها و اقدامات متعددی که تاکنون صورت گرفته، مانند ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت های مالیاتی برای برخی فعالیت‌ها و صنایع در صورت خروج از تهران، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در نظام شهری کشور و غیره، هنوز مشکل تمرکز عمده اقتصادی، سیاسی و اداری تهران حل نشده است. لذا با توجه به عدم اثربخشی راهکارهای بکارگرفته شده، اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای متناسب برای تمرکزدایی از تهران ضرورت دارد. یکی از این سیاست‌ها، انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می باشد.

قانون امکان­‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شامل 4 ماده در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون چندین تکلیف را برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است.

لذا وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی قانون امکان­‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دفتر هیئت دولت ارایه نمود. و پس از طرح و بررسی در کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست نهایتاً در جلسه 1 /7 /1397 هیئت وزیران آیین نامه مذکور به تصویب رسید.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون