کد خبر: ۴۰۶۰
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

  • مجوز فروش ملک تحت پلاک ثبتی (22) فرعی از (51) اصلی ساروخان بخش 13 کرمانشاه به مساحت 1775 متر مربع توسط وزارت جهاد کشاورزی.
  • تفویض اختیارات هیات وزیران برای فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دولت در اجرای ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور تا سقف 20/000/000/000/000 ریال به کارگروهی به ریاست  وزیر امور اقتصادی و دارایی .
  • مجوز واگذاری حق استفاده از ملک به پلاک ثبتی (988) فرعی از (4676) اصلی به مساحت (1312) متر مربع واقع در بخش (7) شهرستان تهران خیابان 17 شهریور، نرسیده به پل آهنگ، ایستگاه آتش نشانی، خیابان شهید جعفری (مرکز شهید شجاعی متعلق ) به اداره کل بهزیستی استان تهران به مدت 10 سال به موسسه خیریه غیر دولتی روشنای امید ایرانیان.
  • اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب 1390.

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: