کد خبر: 4028
تاریخ انتشار: شنبه 10 آذر 1397 - 16:31
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
 

موضوعات مورد بررسی

 

- الحاق یک تبصره به بند (ث) ماده (1)  آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛

- آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف