کد خبر: ۳۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۷
اصلاح آیین نامه قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1394، مجوز ایجاد پست سازمانی برای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 در بخش های دولتی و خصوصی در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.

بررسی و تصویب سه پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه اصلی کمیسیون امور امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت که به ریاست دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی-مصوب سال 1394 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اعمال نظرات اعضاء به تصویب رسید.

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی در تاریخ 12 بهمن 1384 تصویب و این سازمان طبق تبصره قانون مذکور مکلف به تدوین دستورالعمل و تصویب آن در هیئت وزیران گردیده بوده که در نهایت دستورالعمل موصوف تهیه و در تاریخ 6 خرداد 1386 به تصویب هیئت وزیران رسید.

گفتنی است، پیش از این نیز قانون یاد شده در 17 اسفند 1394 توسط مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و مجددا سازمان مکلف به تهیه آیین نامه اجرایی گردید:

"نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به گونه ای که قابل رسیدگی توسط دستگاه های نظراتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد."

با توجه به حکم قانونی فوق، سازمان حفاظت از محیط زیست "اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی-مصوب سال 1394" را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه نمود.

اعضای این کمیسیون ضمن ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص این آیین نامه با اعمال تغییراتی آن را تصویب و جهت طرح در دولت نهایی نمودند.

هم‌چنین، در این جلسه پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی در خصوص  مجوز  ایجاد پست سازمانی برای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن ارایه گزارش، پیشنهاد صدور مجوز ایجاد پست سازمانی برای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر را برای طی مراحل تصویب ارایه نموده است.

گفتنی است، در اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تاریخ 23 فروردین 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق ماده (24) قانون مذکور، دستورالعمل اجرایی قانون مزبور تهیه و در تاریخ 28 آذر 1394 ابلاغ گردیده است.

براساس ماده (2) دستورالعمل ابلاغی، «ستاد برای انجام وظایف قانونی، دارای ساختار اداری اجرایی است. این ساختار به استناد مواد (19) و (20) قانون در سه سطح حوزه مرکز، استان و شهرستان تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره می گردد. هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد برعهده دبیر می باشد. دبیر ستاد ساختار سازمانی و تشکیل تفصیلی لازم را تهیه و پس از تایید رییس ستاد به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رساند.»

هم‌چنین، در اجرای ماده (2) دستورالعمل فوق الاشاره، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، ساختار سازمانی خود را به همراه پست های سازمانی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد داده بود که مورد پذیرش این سازمان قرار نگرفت و در مرحله بعدی با اصلاح آن به صورت نفرات موظف برای حوزه مرکزی، نفرات موظف برای استانها و نفرات غیرموظف برای ستاد شهرستانها پیشنهاد نمود.

 سازمان اداری و استخدامی کشور با عنایت به اینکه این پست ها صرفا برای دبیرخانه ستاد مورد نیاز است و باعنایت به سیاست چابک سازی و کوچک سازی دولت و براساس جلسات برگزار شده با نمایندگان محترم دستگاه نهایتاً با اختصاص تعداد محدودی پست سازمانی برای سازماندهی حوزه ستادی و واحدهای استانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر موافقت دارد.

گفتنی است، ساختار سازمانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر برای اولین بار سازماندهی می‌شود و تاکنون ستاد مذکور هیچ پست سازمانی نداشته است.

در ادامه این جلسه، تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوءمصرف مواد در سال 1397 در بخش های دولتی و خصوصی منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و با توجه به موافقت شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوءمصرف مواد در سال 1397 تعرفه خدمات مذکور برای بخش های دولتی و خصوصی را جهت تصویب به هئیت دولت ارسال نموده که این پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و با شرط تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شد.

جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت به ریاست دکتر انصاری و حضور اعضاء در روز یکشنبه 11 شهریور 1397 از ساعت 14 تا 16 در سالن اجتماعات دفتر هیئت دولت از برگزار شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: