کد خبر: ۳۹۸۰
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
شماره مصوبه : ۵۵۷۱۹/۷۸۵۶۹
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی - مصوب سال ۱۳۶۵- و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۷به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره های ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی،  مصوب 1365و الحاقات بعدی آن- تغییرات میزان حق عضویت سازمان ها و مجامع مذکور در آن قانون همه‌ ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و پس از تصویب ‌مجلس شورای اسلامی به وسیله هیئت وزیران تخصیص داده می‌شود و‌ پرداخت حق عضویت و کمک های معوقه سازمان ها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع می‌باشد و ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت (قوه مجریه) در سازمان ها و مجامع بین‌المللی بر عهده ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) است.

همچنین  به موجب ماده (17) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، فهرست سازمان ‌ها و مجامع بین ‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ - ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ های بین ‌المللی و تعهدات پرداخت می ‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۷ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ ها و مجامع بین ‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌ های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ ها و مجامع بین ‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌ گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند.

معاونت حقوقی رییس جمهور، در اجرای بند (2) تصمیم نامه شماره 68592/18652 مورخ 4 /8 /1376 هیئت وزیران (راجع به بررسی سالانه میزان و نحوه پرداخت حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی دارای مجوز و تداوم آنها) و ماده (17) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، درخصوص تنظیم فهرست حق عضویت سال 1397 (2018 میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی برای تصویب هیئت وزیران اعلام نمود که در جلسه 11 /6 /1397 هیئت وزیران و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی - مصوب سال 1365- و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (17) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور میزان و نحوه پرداخت حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی دارای مجوز را تصویب کرد.

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون