کد خبر: ۳۹۷۹
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
شماره مصوبه : ۵۵۵۰۶/۷۸۳۹۳
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه ۱۳۹۵ مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان که رایگان اعلام شده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه سال ۱۳۹۵ مشترکین شرکت‌های توزیع نیرو‌های برق استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1366 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌هزینه‌هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌ هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

با توجه به پیشنهاد استانداری خوزستان درخصوص «رایگان شدن قبوض برق مصرفی مردم خوزستان در بهمن ماه به دلیل خسارات وارده به مردم توسط ریز گردها»  و موافقت رییس جمهور با این پیشنهاد وزارت نیرو با اعلام اینکه ، بهای برق مصرفی بهمن ماه سال 1395 کلیه مشترکین برق شرکت های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان به صورت رایگان محاسبه و در شرکت های ذی‌ربط به حساب هزینه منظور گردیده است، لیکن از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده و مشمول مالیات شده است، خواستار احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه سال 1395 مشترکین مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی  شده است. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 11 /6 /1397 با احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه 1395 مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان که رایگان اعلام شده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت نمود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون