کد خبر: ۳۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۰۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نموده است یک تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور الحاق شود.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی این بانک، تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی تا نرخ روز پرداخت ناشی از واردات کالا و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و رعایت ضوابط قیمت گذاری تأمین نماید اما در بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون فوق الذکر در تعریف حسابرسی به دو جزء "حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانک های عامل" و "راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی" اشاره شده است که انجام جزء اول آن برای تسویه بخشی از تعهدات ارزی این بانک که خارج از منابع و مصارف ارزی بانک های عامل ایجاد شده اند نظیر تعهدات ارزی قطعی این بانک در ارتباط با تبدیل درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز شرکت های دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نرخ مرجع قیمت گذاری و توزیع شده اند یا به دلیل تأثیر خنثی بر صورت منابع و مصارف ارزی بانک عامل به دلیل اشراف اطلاعاتی این بانک بر کل فرآیند تأمین تا مصرف ارز مربوط نظیر تعهدات ارزی قطعی برای تأمین ارز فاینانس ها و وام های غیرخودگردان به نرخ مرجع ضرورتی نداشته و صرفاً موجب تأخیر در تسویه تعهدات مزبور شده است.

لذا بانک مرکزی پیشنهاد نموده است به منظور تسهیل و تسریع فرآیند انجام کار و به منظور پرهیز از اعلام ایراد قانونی از سوی نهادهای نظارتی در زمینه رعایت حسابرسی یک تبصره به بند (ث) ماده (1)  آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مذکور الحاق شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون