کد خبر: ۳۹۷۵
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۷۰۲
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
پیرامون اجرای مفاد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی درباره افزایش حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به ارایه درخواست صدور مجوز افزایش نرخ تعرفه مؤثر کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلیمنظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می باشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد ریال آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته از محل ردیف مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت ایران نماید.

لذا با عنایت به برگزاری جلسه مشترک میان نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون اجرای مفاد بند فوق، وزارت مذکور، متن پیشنهادی درباره افزایش حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی دارای انواع مشابه داخلی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون