کد خبر: ۳۸۷۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۶۶۲
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به استناد ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورا‌های اسلامی موظف به ارسال مصوبات خود به هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی جهت بررسی مطابقت آن‌ها با قوانین می‌باشند؛ لذا وزارت کشور به منظور حسن اجرای قانون، پیشنهاد الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون یادشده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد ماده (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران –مصوب سال 1375- با اصلاحات بعدی و تبصره های ذیل آن، شوراهای اسلامی موظفند ظرف مهلت یک هفته نسبت به ارسال مصوبات خود به هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نمایند.

لیکن بررسی های به عمل آمده در خصوص تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مؤید آن است که مقررات موجود به تنهایی نمی تواند از اجرای مصوبات مغایر با قانون جلوگیری نموده و سلامت آن را تضمین نماید به نحوی که گاهی مشاهده می شود مصوبات یاد شده بدون طی مراحل قانونی، سهواً یا عمداً از سوی شوراهای اسلامی شهر یا روستا به هیئت تطبیق مصوبات ارسال نمی شود و یا به همین روش در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار نگرفته و بدون هماهنگی و از طریق مجاری فراقانونی، مصوبات مغایر با قانون از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه به اجرا گذاشته می شود.

با توجه به اینکه اشکالات و خلأهای مذکور می تواند تبعات و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد به منظور حسن اجرای قانون و ممانعت از اجرای آن دسته از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مغایر با سایر قوانین و یا مقررات می باشند، ضروری است ابزارها و مکانیزهای لازم به منظور اعمال نظارت و کنترل مصوبات شوراها و به تبع آن عملکرد شهرداری ها و دهیاری‌ها از طریق اصلاح قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته شود.

لذا وزارت کشور به منظور حسن اجرای قانون و ممانعت از اجرای آن دسته از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مغایر با قوانین و مقررات می باشند پیشنهاد الحاق یک ماده به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده (90) قانون یادشده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون