کد خبر: ۳۸۴۰
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
شماره مصوبه : ۵۵۳۲۳/۶۱۹۹۳
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷- با اختصاص اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و ساز‌های مسکن مهر موافقت کرد.

اختصاص اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و زیر ساخت و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهربه گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، براساس ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- ، دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال جهت سال¬های برنامه پنجم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص های برنامه مسکن کشور بین استان های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌ های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌ بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

همچنین مطابق ردیف (520000-5 ) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، مبلغ (000ر000ر000ر250ر2) ریال اعتبار جهت «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر(سهم دولت)» پیش بینی شده است.

در اجرای ردیف فوق و با توجه به موافقت وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کرده است مبلغ ششصد و سی میلیارد (000ر000ر000ر630) ریال اعتبار از ردیف مزبور بابت تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، بیمه کیفیت، حمایت های مالی آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر، اختصاص یابد.(براساس این پیشنهاد، مبلغ (000ر000ر000ر620ر1) ریال کمتر از رقم پیش بینی شده در قانون بدین منظور اختصاص می یابد.)

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 10 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- با اختصاص اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر موافقت کرد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون