کد خبر: ۳۸۲۱
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
شماره مصوبه : ۵۵۲۲۶/۶۱۱۳۲
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، فهرست نیروگاه‌های موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند را تعیین کرد.

تعیین فهرست نیروگاه های مشمول موارد واگذاری (برق کرمان، شهید سلیمی، رجایی، شیروان و تهران)

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 1397/05/07 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های  کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1387- نیروگاه‌های موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند، تعیین کرد. 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون