کد خبر: ۳۸۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
شماره مصوبه : ۵۵۲۵۶/۵۹۵۳۷
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.

تصویب آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشوربه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، براساس بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397  کل کشور، «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»

وزارت راه و شهرسازی در اجرای حکم مذکور متن پیشنهادی آیین نامه یادشده را که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه گردیده بودرا جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود.

موضوع پیشنهادی در کمیسیون اقتصاد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً هیئت وزیران در جلسه 3 مرداد 1397 به استناد بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.

براساس ماده (2) و(3) این آیین نامه وزارت راه و شهرسازی موظف است فهرست تمامی واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام فاقد متقاضی موضوع این آیین‌نامه را به انضمام مشخصات کامل آن‌ها در تمامی شهرها تهیه و ظرف (10) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه به نهاد حمایتی و بانک عامل اعلام نماید.

همچنین وزارت مذکور موظف است براساس فهرست اعلامی نهاد حمایتی، نسبت به ثبت مشخصات متقاضیان در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر با تعیین مشخصات کامل پروژه اقدام نماید.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون