کد خبر: ۳۸۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه 7 مرداد 1397 در دفتر هیئت دولت برگزار شد، آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادن منجر به خسارت موضوع تبصره (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی دو آیین‌نامه در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به ریاست دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده (31) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.

پایان بررسی کمیسیونی آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 طبق بند "الف" ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور "شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ ها مشخص می ‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای مندرج در ماده تشکیل می ‌شود. آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد".

هم‌چنین، سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به اهمیت جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استانها و با استناد به حکم قانونی فوق الذکر، پیش نویس آیین نامه اجرایی یاد شده را که با کسب نظر کارشناسان و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، همچنین متخصصان امر و وزارت کشور تهیه کرده، برای سیر مراحل تصمیم گیری ارائه کرده است.

این آیین‌نامه در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت، مورد بررسی قرار گرفته و تا ماده 17 نهایی شده بود و در جلسه روز گذشته بررسی آن به به پایان نرسید.

گفتنی است، این آیین نامه در 22 ماده در کمیسیون اصلی اجتماعی نهایی و برای طرح در هیئت وزیران آماده شد.

بررسی آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت

در ادامه این جلسه آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این آیین‌نامه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و موضوع آن در سه جلسه کمیته تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه اصلی اخیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تا ماده سه مورد بررسی قرار گرفت و باقی مواد به جلسات بعد موکول شد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت روز یکشنبه 7 مرداد 1397 در سالن شهید بهشتی دفتر هیئت دولت با حضور اعضا برگزار شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: