کد خبر: ۳۶۹۱
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
شماره مصوبه : ۵۵۵۳۳/۴۶۳۳۳
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد.

به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»؛

1- براساس بند (پ) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب 1395- و تبصره(1)آن مقرر شد:

پ - فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ /۸ /۱۳۸۳ محکوم می شود.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

2- هیئت وزیران در جلسه ۲۳ /۲ /۱۳۹۷ دراجرای تبصره مذکور با پیشنهاد مراجع یادشده راجع به آیین نامه اجرایی بند مزبورموافقت نمود و مراتب طبق تصویب نامه شماره 22005/54699هـ مورخ 29 /2 /1397، ابلاغ گردید.

3- به موجب ماده (7) تصویب نامه یادشده و تبصره آن مقرر شده است:

«ماده 7- سازمان غذا و دارو موظف است با استفاده از کلیه روش‌های اطلاع‌رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران، کلیه انجمن‌های علمی و شاغلین حرفه‌های پزشکی را به نحو مقتضی در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد. فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم‌بندی‌های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یک‌بار منتشر شود. این فهرست باید شامل اسامی ژنریک یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.

تبصره- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه منتشر و اطلاع‌رسانی کند.»

4- رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه مورخ 2/4/1397، با این استدلال که براساس بند (پ) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب 1395-، «فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد.» حکم تبصره ماده (7) تصویب نامه مذکور مبنی بر احاله این امر به «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» را از حیث تغییر مرجع قانونی تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی، مغایر قانون اعلام نموده است.

5- اینک معاونت حقوقی رییس جمهور برای رفع ایراد یادشده،درپیشنهاد اصلاحی مربوط،علاوه بر تصریح به صلاحیت قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور در مهلت مقرر، پیشنهاد کرد:

با توجه به اهداف ، وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد (2) و (3) قانون سازمان مزبور- مصوب 1383- که ناظر بر مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی، حمایت از حقوق بیماران و همچنین تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های دارویی می باشد، سازمان مذکور نیز در جهت تحقق اهداف و اختیارات مقرر در این قانون و با هدف اطلاع‌رسانی جامع‌تر ، فهرست مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه منتشر و اطلاع‌رسانی کند، به خصوص‌که مطابق قسمت اخیر بند (پ) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه، تخلفات باید براساس ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار گیرد و از این جهت اعلام موارد توسط سازمان یادشده نیز لازم می باشد.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 10 /4 /1397 با توجه به موارد بالا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور تصویب‌نامه شماره 22005/ت54699هـ مورخ 29 /2 /1397را اصلاح کرد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون