کد خبر: ۳۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۷
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره مصوبه : ۵۵۵۳۸/۴۵۷۱۲
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند یک ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1387- اعضای هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تعیین نمود.

تعیین اعضای هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، براساس ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379-، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.

همچنین به موجب بند یک ماده 21 قانون مذکور، هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

۱ - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال.

۲ - رییس اتاق تعاون.

۳ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیئت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیئت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با استناد به موارد فوق وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند یک ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، طی پیشنهادی مشترک، با توجه به خاتمه عضویت اعضای فعلی هیئت مذکور در تاریخ 8 خرداد 1397 و ضمن ارسال سوابق تحصیلی و تجربی آقایان مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی، اشخاص یادشده را برای عضویت در هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون مذکور معرفی نمودند.که در جلسه مورخ 10 تیر 1397 هیئت وزیران با عضویت نامبردگان در هیئت یاد شده موافقت شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون